Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.
Nu ai roluri necesare pentru a accesa acest modul.

INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI INFORMAȚII PENTRU CETĂȚENI

Pentru a accesa Anunțurile publice și formularele tipizate ale fiecărui UAT , se va accesa pagina UAT-ul dorit, din meniul Unități Administrativ Teritoriale, plasat în partea stângă. 

 

PROIECT REGISTRUL AGRICOL CJ NEAMȚ PROIECT REGISTRUL AGRICOL CJ NEAMȚ

 

DENUMIRE PROIECT

„Sistem Informatic Integrat pentru Gestionarea Activitaţii și Serviciilor de Administraţie Publică la Nivelul Regiunii Nord din Judeţul Neamţ”.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară III - Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele publi și privat, Domeniul major de intervenție 2 - Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice, Operațiunea 1 - ”Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.

 

BENEFICIAR

Consiliul Judeţean Neamț, Adresa: Str. Alexandru cel Bun, nr. 27, cod poștal 610004, județul Neamţ

 

LOCAȚIA PROIECTULUI

Județul: Neamț
Localitatea/Localități: Municipiul Tîrgu Neamț, Comuna Agapia, Comuna Bălţăteşti, Comuna Bodeşti, Comuna Brusturi, Comuna Crăcăoani, Comuna Drăgăneşti, Comuna Grumăzeşti, Comuna Tupilați, Comuna Petricani, Sat Răuceşti, Comuna Ţibucani, Comuna Timişeşti, Comuna Urecheni, Comuna Vânători Neamț

 

OBIECTIVUL PRINCIPAL

Creşterea eficienţei, eficacităţii şi calităţii serviciilor oferite de administraţia locală prin eficientizarea activităţii de înregistrare şi gestiune a Registrului Agricol şi a fluxurilor şi documentelor asociate activităţii operative a primăriilor, utilizând mijloace specifice tehnologiei informaţiei şi comunicaţiei.

 

OBIECTIVE SPECIFICE

Obiectivele specifice ale proiectului, care ajută la îndeplinirea obiectivului principal al proiectului sunt:

1. Îmbunătăţirea timpului de procesare a documentelor aferente Registrului Agricol şi activităţii operative a primăriilor;
2. Obţinerea de economii în procesul de procesare şi stocare a înregistrărilor la nivelul administraţiei locale;
3. Sporirea gradului de transparenţă a procesului de înregistrare şi gestionare a informaţiilor necesare pentru Registrul Agricol şi activitatea operativă a primăriilor;
4. Eficientizarea fluxului de informaţii interne ale primăriilor şi în relaţiile cu alte instituţii;
5. Creşterea accesului utilizatorilor la serviciile electronice moderne prin crearea posibilităţii de a interacţiona online cu administraţia publică, dar şi de a fi informaţi cu privire la ultimele noutăţi de interes public;
6. Reducerea timpului alocat completării, depunerii de formulare, dar şi obţinerea informaţiilor de interes public în timp real, prin interacţiuni bi-direcţionale (cetăţean – administraţie publică, administraţie publică – cetăţean);
7. Creşterea abilităţilor de utilizare a tehnologiei informaţiei de către beneficiarii sistemului informatic integrat SIIGAP (Sistem Informatic Integrat de Gestiune a Activității Primăriilor), utilizând cunoştinţe specifice dobândite în urma activităţilor de training.