ANUNȚURI PUBLICE ANUNȚURI PUBLICE

Proiect CJ Neamt

„Sistem Informatic Integrat pentru Gestionarea Activitaţii și Serviciilor de Administraţie Publică la Nivelul Regiunii Nord din Judeţul Neamţ”.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională, în cadrul Programului Operațional Sectorial „Creșterea Competitivității Economice” 2007-2013, Axa prioritară III - Tehnologia informației și comunicațiilor pentru sectoarele publi și privat, Domeniul major de intervenție 2 - Dezvoltarea și Creșterea Eficienței Serviciilor Publice Electronice, Operațiunea 1 - ”Susținerea implementării de soluții de e-guvernare și asigurarea conexiunii la broadband, acolo unde este necesar”.