PROIECT REGISTRUL AGRICOL CJ NEAMȚ PROIECT REGISTRUL AGRICOL CJ NEAMȚ

 

Asezarea geografica:

Oraşul Târgu Neamţ este aşezat în partea nord-estică a României, în depresiunea Neamţ, pe cursul mijlociu al râului Ozana.
El datează de mai bine de 600 de ani, iar documentul istoric în care apare pentru prima dată pomenit Tîrgu Neamţ - descoperit până în prezent - este "Lista rusă de oraşe valahe", întocmită între anii 1387 - 1392.
Târgu Neamţ are rolul de placă turnantă a căilor rutiere, asigurând legături cu mănăstirile nemţene şi cu cele din nordul Moldovei, cu masivul Ceahlău şi Cheile Bicazului sau cu staţiunile balneoclimaterice - Băile Oglinzi, Băile Bălţăteşti. Oraşul Târgu Neamţ se află la o distanţă de 45 km de Municipiul Piatra Neamţ, 110 km de Municipiul Iaşi si 60 km de Municipiul Suceava.
 

Activitati specifice zonei:

Principalul domeniu de dezvoltare economică dezvoltat în oraşul Târgu Neamţ este industria de exploatare şi prelucrare a lemnului, datorită reliefului format în principal din munţi şi dealuri, care oferă materia prima necesară. Alte ramuri ale industriei ce se regăsesc în localitate sunt: industria textilă şi a produselor textile, industria alimentară si de prelucrare a laptelui, agricultura si cresterea animalelor, comerţ, turism, artizanat.
Surse de materii prime și materiale locale:
Lemn, piatră, fructe de pădure, suse de apă potabilă, izvoare minerale sărate, ape termale
Servicii locale:
Poștă și telecomunicații
Transport feroviar
Transport rutier în oraș și în exterior
Alimentare cu apă, gaze, energie electrică
Salubrizare și canalizare
Administrarea pieței agroalimentare, oborului și bazarului
Servicii de igiena publică
Service auto
Servicii bancare: 8 banci - BCR, BRD, BANCPOST, RAIFFEISEN BANK, Banca Transilvania, CEC
Sport:
Baza materiala este formată din:
- Clubul Sportiv Școlar
- Clubul Sportiv "Steel Man"
- 1 stadion
- terenuri de fotbal și terenuri de handbal la fiecare unitate de învățământ
- 6 săli de gimnastică la unitățile de învățământ
- 3 săli de sport moderne, cu o capacitate de 50 de locuri, respectiv 150 de locuri, 50 locuri, iar în aer liber fiecare unitate școlară are bază sportivă proprie, unde își desfășoară activitatea
- 4 terenuri de tenis pe zgura, 2 pe bitum, 3 în săli de sport.Terenurile de tenis sunt foarte bine întreținute și au posibilitatea de lumină în nocturnă.
Asociația socială:
Serviciile de asistenţă socială la nivelul orașului Târgu Neamţ sunt asigurate de:
- Direcția de Asistenţă Socială - în subordinea Consiliului Local al orașului Târgu Neamț
- Centrul de Îngrijire și Asistenţă (persoane vârstnice)
- Centrul de Integrare și Terapie Ocupațională (pentru persoane cu handicap)
- Centrul de plasament de tip familial "Casa Ozana"
- Centru de primire în regim de urgenţă pentru persoane fără adăpost "Sfânta Teodora"
- 1 cantină de ajutor social
Sănătate: 
Serviciile de ocrotire a sanatăţii existente în zona Târgu Neamț sunt reprezentate de:

- Spital - 1
- Policlinică - 1
- Dispensare: - 10
- Farmacii: 14
- 3 cabinete de analize particulare
- 1 Centru de dializă
- 1 Centru de Ingrijiri Paliative
- 10 cabinete stomatologice
- 10 cabinete medici de familie
RELAȚII DE ÎNFRĂȚIRE
Începând cu anul 1990, prin reprezentanţii săi legali, oraşul Târgu Neamţ şi-a manifestat dorinţa schimbului de cunoştinţe şi impresii cu reprezentanţi ai altor culturi si naţiuni. Scopul principal al acestor cooperarări îl reprezintă dezvoltarea relaţiilor de prietenie şi cooperare între două unităţi administrativ-teritoriale în domenii de interes comun şi reciproc avantajoase.
Orașul Târgu Neamț este înfrățit și are relații de cooperare cu următoarele orașe:
Saint Just - Saint Rambert - Franța
Panazol - Franța
Telenești - Republica Moldova
Dondușeni - Republica Moldova
Bubuieci - Republica Moldova
Cetatea Albă - Republica Ucraina
Hotin - Republica Ucraina

 

Activitati economice principale:

Servicii şi alimentaţie publică
Turism
Agricultură
Creşterea animalelor
Industrie uşoară
Prelucrarea lemnului

 

Obiective turistice:

Oferta turistică a oraşului este complexă, un rol deosebit având peisajul natural submontan de o mare frumuseţe şi tradiţiile etnofolclorice. La acestea se adaugă obiective aparţinând patrimoniului istoric (Cetatea Neamţului, Monumentul Vânătorilor de Munte), cultural (Casa Memorială "Ion Creangă", Casa Memorială "Veronica Micle", bisericile) şi balneoclimateric (Băile Oglinzi, Băile Bălţăteşti) - unele cu caracter de unicat determinând includerea lor în fluxul turistic care poate avea motivaţii diferite: de vacanţă (recreativ, familial, sportiv), religios (pelerinaj la mănăstiri, sărbători religioase), cultural (de studii, de instruire, de informare) sau pentru îngrijirea sănătăţii (tratament balneoclimateric, profilactic). 
Târgu Neamţ, un ţinut cu o istorie fabuloasă, centru de inspiraţie pentru scriitorii români, cu Valea Ozanei străjuită de Cetatea Neamţ şi cu satul Humuleşti în vecinătate, a format o comunitate puternică, omogenă prin tradiţii pitoreşti şi obiceiuri vechi. Dintotdeauna aici au fost vestite meşteşugurile cele mai diverse, de la confecţionarea sumanelor, până la realizarea pânzei de in şi a cusăturilor naţionale cele mai rafinate, în culori vii, naturale. Tradiţia se păstrează şi în domeniul altor meşteşuguri, precum prelucrarea lemnului. Sculptura în lemn este bine reprezentată. Casele au ornamentaţii bogate, de la cerdac şi până la poartă. Cu prilejul Zilei oraşului, are loc vestitul târg al meşterilor lemnari, care adună toţi meseriaşii din zonă, într-o adevărată competiţie de creativitate şi talent. Târgu Neamţ este binecunoscut prin vestigiile sale arheologice, care provin din perioada neolitică şi din epoca bronzului. Cele mai vechi urme de locuire pe aceste meleaguri s-au găsit în aşezările de la Lunca-Poiana Slatinei, Oglinzi-Cetăţuia şi Băi, care se află situate în preajma izvoarelor de apă sărată din sud-estul Culmii Pleşului. Aici s-a descoperit un bogat material ceramic care aparţine culturii Starcevo-Criş, din perioada mileniilor VI-V î.d.Hr.
Ţinutul Neamţului duce mai departe, neobosit, tradiţiile şi obiceiurile vechi, ca un ecou al formei primordiale a vieţii. Aici regăseşti vatra culturii populare româneşti, în care mărturiile lăsate de călători au avut şi au o valoare inestimabilă.
Culte:
Ţinutul Neamţului cu o tradiţie religioasă de peste cinci secole, este recunoscut prin bogăţia de schituri şi mănăstiri a căror viaţă spirituală reprezintă adevărate centre de cultură ale ortodoxismului românesc.
Prima atestare a unei biserici pe teritoriul oraşului Târgu Neamţ o găsim consemnată la mijlocul secolului al XVI - lea, la data de 25 ianuarie 1599, într-un document scris în limba slavonă "de popa Grigore cel domnesc", datat la Târgu Neamţ şi pe care este aplicată "pecetea cea mare a oraşului" (Ştefan Gorovei, 1978). Biserica era din lemn, pe temelie din piatră şi purta hramul Sfântului Dumitru. În anul 1847, biserica a fost demolată, pe locul ei s-a ridicat clădirea spitalului şi clădirea Şcolii Domneşti (azi clădirea Muzeului de Istorie şi Etnografie).
Spre sfârşitul secolului al XVIII - lea în oraşul Târgu Neamţ sunt construite, rând pe rând, biserici care vor satisface nevoia continuă de îmbogăţire spirituală a oamenilor din această zonă.
Dintre instituţiile de cult pe care le regăsim astăzi pe teritoriul oraşului Târgu Neamţ, bisericile reprezintă un bogat patrimoniu spiritual cu o importantă valoare istorică şi culturală.
Catedrala "Adormirea Maicii Domnului" - ctitorită în anul 1875
Biserica "Sfântul Haralambie" - zidită între anii 1853-1856
Biserica "Sfântul Gheorghe" - zidită între anii 1800 -1808
Biserica "Sfântul Ilie" - zidită între anii 1837 - 1842
Biserica "Sfântul Nicolae" - zidită între anii 1835 - 1839
Biserica "Sfântul Nicolae" - din Humuleşti - ridicată în anul 1776
Biserica "Sfântul Spiridon" - zidită între anii 1933-1953
Biserica "Sfinţii Voievozi" - construită în anul 1837
Capela "Sfântul Dimitrie" ,Spitalul orăşenesc - zidită în anul 1852
Biserica "Sfinţii Voievozi" - Humuleştii Noi, zidită în anul 1975
Biserica "Acoperământul Maicii Domnului" - biserică de patrimoniu, zidită între 1828 - 1832
Paraclisul "Sfântul Nicolae" - muzeul Cetatea Neamţ, reconstruit în anul 2009
Biserica "Sfânta Treime" - de rit ortodox stil vechi, ridicată între 1990 – 1998
Biserica "Sfinţii Petru şi Pavel" - de rit romano catolic, refăcută în anul 2011
Sinagoga Meseriaşilor - de rit mozaic, construită în anul 1870
Cultură și artă
Rețeaua instituţiilor culturale din oraşul Târgu Neamț se compune din:
Biblioteca orășenească
5 biblioteci școlare
Muzeul de istorie și etnografie
2 muzee școlare
Casa memorială "Ion Creangă"
Casa memorială "Veronica Micle" 
Casa Culturii "Ion Creangă" unde activează ansamblul folcloric "Ozana" și "Corala Bazil Anastasescu"
Clubul copiilor 
Cazare și masă în oraş   
Unităţile de cazare și masă din Târgu Neamţ sunt reprezentate de: 
Hotelul "Doina" - este situat în centrul orașului și are o capacitate de 30 de camere dispuse pe 2 nivele, 2 restaurante, sala de conferințe și o terasă. Hotelul este cotat "trei stele"
Motelul "Casa Arcaşului" - situat la poalele Cetății Neamțului, are 21 camere dispuse pe două nivele, un restaurant și o terasă de vară. Motelul este cotat "trei stele".
Hotelul "Ozana"- are 30 de camere de cazare, restaurant, terasă. Hotelul este cotat cu "trei stele".
Pensiuni turistice: "Eden", "Aristocratis", "Belvedere", "La Cetate", "Carol", "Bella", "Miorița", "Artemis", "Creanga de aur", "Cassandra", "La Struți" ( de 2 şi 3 margarete), etc.