ANUNȚURI PUBLICE ANUNȚURI PUBLICE

ANUNŢ DE LICITATE - concesiunii: licitaţie publică deschisă, concesionare teren in suprafata totală de 22130 m.p. Parc Cetate

1.Informaţii generale privind concedentul : Oraşul Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62, Tîrgu Neamţ, cod 615200, judetul Neamt , telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/790508, e-mail tgnt@primariatgneamt.ro

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: privind  scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  concesionării   terenului in suprafata totală de 22130 mp  – „ Parcul Cetate” , situat in strada 1 Decembrie 1918  nr. 48, apartinand domeniului public  al orasului  Tirgu Neamt.

3.Documentaţia de atribuire se ridică de la biroul nr.37, al Instituţiei ,între ora 8:00 şi 16:00, pe baza unei cereri scrise şi a chitanţei de la casieria unităţii.

3.1.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului Birou 37,etajul 2.

3.2.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar : documentaţia de atribuire costa 100 lei ,iar suma se achită la casieria unităţii.

3.3 Data  limită pentru solicitarea clarificărilor: 22.12.2017 ora 14.00.

4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun la sediul institutiei.

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 27.12.2017 - h  16:00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62, Tîrgu Neamţ, cod 615200, judeţul  Neamţ, Biroul nr.4  - Registratură.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă ofertă: 1 exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 28.12.2017 , Ora 11,00  Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62,  cod 615200, Judetul Neamt.

 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor aparute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamţ, B-dul Decebal, nr.5, Piatra Neamţ, Cod poştal 610012, adresa e-mail: tr-neamt@just.ro, Telefon = 0233/212717, Fax = 0233232363.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.11.2017.

 

 

 

ANUNŢ DE INCHIRIERE - scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea inchirierii unui teren in suprafata de 1mp B-dul Mihai Eminescu

 1.Informaţii generale privind concedentul : Oraşul Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62, Tîrgu Neamţ, cod 615200, judetul NEAMŢ , telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/790508, email tgnt@primariatgneamt.ro

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  inchirierii  unui teren in suprafata totala de 1mp, destinat amplasarii unui totem publicitar, teren apartinand domeniului public al orasului Tirgu Neamt, aflat pe B-dul Mihai Eminescu, Bl.M9.

3.Documentaţia de atribuire se ridică de la biroul nr.37, al Instituţiei,  între ora 8:00 şi 16:00, pe baza unei cereri scrise şi a chitanţei de la casieria unităţii.

3.1.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului Birou 37.

3.2.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar : documentaţia de atribuire costa 50 lei ,iar suma se achită la casieria unităţii.

3.3 Data  limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.12.2017 ora 14.00.

4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun la sediul institutiei.

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 14.12.2017 - h  16:00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62, Tîrgu Neamţ, cod 615200, judeţul  Neamţ, Biroul nr.4  - Registratură.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă ofertă: 1 exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.12.2017 , Ora 11,30  Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62,  cod 615200, judetul NEAMŢ.

 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor aparute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamţ, B-dul Decebal, nr.5, Piatra Neamţ, Cod poştal 610012, adresa e-mail: tr-neamt@just.ro, Telefon = 0233/212717, Fax = 0233232363.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării:29.11.2017.

 

 

 

 

ANUNŢ DE LICITATE - negociere directa - scoaterea la licitaţie publică deschisă în vederea concesionării terenului in suprafata totală de 140

 1.Informaţii generale privind concedentul : Oraşul Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62, Tîrgu Neamţ, cod 615200, judetul NEAMŢ , telefon 0233/790245; 790305, fax 0233/790508, email tgnt@primariatgneamt.ro

2. Informaţii generale privind obiectul concesiunii: scoaterea  la  licitaţie  publică  deschisă  în  vederea  concesionării   terenului in suprafata totală de 140 mp  , situat pe Aleea Cetatii

( parcarea de la baza Cetatii Neamtului), apartinand domeniului public  al orasului  Tirgu Neamt

3.Documentaţia de atribuire se ridică de la biroul nr.37, al Instituţiei ,între ora 8:00 şi 16:00, pe baza unei cereri scrise şi a chitanţei de la casieria unităţii.

3.1.Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul proprietarului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Serviciul Urbanism si Amenajarea Teritoriului Birou 37,etajul 2.

3.2.Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar : documentaţia de atribuire costa 100 lei ,iar suma se achită la casieria unităţii.

3.3 Data  limită pentru solicitarea clarificărilor: 12.12.2017 ora 14.00.

4.Informaţii privind ofertele: Ofertele se depun la sediul institutiei.

4.1.Data limită de depunere a ofertelor: 14.12.2017 - h  16:00.

4.2.Adresa la care trebuie depuse ofertele : Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62, Tîrgu Neamţ, cod 615200, judeţul  Neamţ, Biroul nr.4  - Registratură.

4.3.Numărul de exemplare în care trebuie depusă ofertă: 1 exemplar original.
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 15.12.2017 , Ora 11,00  Primăria Oraşului Tîrgu Neamţ, B-dul. Ştefan cel Mare, nr. 62,  cod 615200, Judetul Neamt.

 6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor aparute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Neamţ, B-dul Decebal, nr.5, Piatra Neamţ, Cod poştal 610012, adresa e-mail: tr-neamt@just.ro, Telefon = 0233/212717, Fax = 0233232363.

7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 29.11.2017.

ANUNT-Dezbatere publica - Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice următorul proiect de act normativ :
Proiect de Hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018
 

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 şi 9, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, SECȚIUNEA DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail:tgnt@primariatgneamt.ro, până pe data de 30.10.2017 .
Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”

Anunt-Dezbatere publica - Proiect de hotarare e privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune teren/spații și a taxei aviz de spargere străzi

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, Primăria oraşului Tîrgu Neamţ supune dezbaterii publice în perioada 16.10.2017-27.10.2017 următorul proiect de act normativ :
Proiect de Hotărâre privind aprobarea tarifelor de închiriere/concesiune spaţii/terenuri şi a taxei aviz de spargere străzi aparţinând domeniului public şi privat al oraşului Tîrgu Neamţ pentru anul 2018

Proiectul de hotărâre poate fi studiat la sediul Primăriei oraşului Tîrgu Neamţ la Birourile 5 şi 37, precum şi la adresa de internet www.primariatgneamt.ro, Rubrica DEZBATERI PUBLICE – Proiecte de hotărâre supuse dezbaterii publice.
Recomandările scrise ale cetăţenilor cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice pot fi depuse la Serviciul Comunicare si Relatii Publice – cam. 5, transmise la nr. de fax: 0233/790508 sau la adresa de e-mail:tgnt@primariatgneamt.ro, până pe data de 27.10.2017 .
Materialele transmise vor purta menţiunea pe plic:
“Recomandare la proiect de act normativ”
Serviciul Comunicare și Relații Publice