ANUNȚURI PUBLICE ANUNȚURI PUBLICE

Aviz de gospodarire a apelor

"Consiliul local Timisesti, jud. Neamt, anunta publicul interesat despre solicitarea la Administratia Bazinala de Apa Siret - S.G.A. Neamt, a avizului de gospodarire a apelor pentru realizarea investitiei <EXTINDERE SI MODERNIZARE SISTEM DE CANALIZARE SI EPURARE A APELOR UZATE, IN COM. TIMISESTI, JUD. NEAMT>".

Anunturi noi Anunturi noi