Anunțuri blog Anunțuri blog

Minuta sedintei ordinare Mai 2020

 

                                                                          CONSILIUL LOCAL URECHENI

JUDEŢUL NEAMT

 

 

 

 

 

MINUTA

 

 

Sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Urecheni din data de 29.05.2020. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 1.  Hotararea nr 27/29.05.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 2020.
 2. Hotararea nr 28/29.05.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul 2020 .
 3. Hotararea nr 29/29.05.2020 privind acordarea unui mandat special.
 4. Hotararea nr 30/29.05.2020 privind  actualizarea Programului de achiziţii publice pentru anul 2020.

 

 

 

 

 

                                                                                         secretar general UAT Urecheni,

                                                                                                    Axinte Ovidiu

 

Convocator sedinta ordinara Mai 2020

CONVOCATOR

 

 Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt, Tanaselea Ion convoacă în şedinţă ordinara Consiliul Local Urecheni în ziua de  29.05.2020 , ora 1400  la sediul Primăriei Urecheni, Sala de sedinte, propunând următoarea ordine de zi :

 1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Urecheni din data de 24.04.2020.
 2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Iunie 2020.-initiator primar Tanaselea Ion
 3. Proiect de hotarare cu privire la rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul 2020.-initiator primar Tanaselea Ion
 4. Proiect de hotarare cu privire la acordarea unui mandat special.- initiator primar Tanaselea Ion
 5. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

 

Materialele cu privire la Proiectelele de hotarare propuse pot fi puse la dispozitie si consultate de catre domnii consilieri locali in cadrul Compartimentului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni, persoana de contact domnul consilier juridic Ovidiu Axinte.

Dupa consultarea acestor proiecte de hotarare puteti depune amendamente pana in data de 23.04.2020 la Compartimentul juridic.

Proiectele de hotarare au fost transmise spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni:

 

 1.   COMISIA PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT- punctele: 3,4
 2.   COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENESTI-punctele: 2,4
 3.   COMISIA PENTRU INVATAMINT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT-punctele: 4

 

Primar,

Tanaselea Ion

Minuta sedintei ordinare Aprilie 2020

 

                                                                          CONSILIUL LOCAL URECHENI

JUDEŢUL NEAMT

Nr 3140 / 24.04.2020

 

MINUTA

 

Sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Urecheni din data de 24.04.2020. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 1.  Hotararea nr 23/24.04.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2020.
 2. Hotararea nr 24/24.04.2020 privind aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Urecheni pe trimestrul I, 2020.
 3. Hotararea nr 25/24.04.2020 privind rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul 2020 .
 4. Hotararea nr 26/24.04.2020 privind  modificarea HCL Nr 16/28.02.2020  cu privire la instituirea taxei de habitat cu destinaţie specială de salubrizare şi aprobarea Regulamentului privind implementarea, determinarea cuantumului, încasarea si administrarea taxei cu destinaţie specială de salubrizare pentru utilizatorii persoane fizice si juridice de pe raza U.A.T. Comuna Urecheni.

 

 

 

 

                                                                                         secretar general UAT Urecheni,

                                                                                                    Axinte Ovidiu

 

Convocator sedinta ordinara Aprilie 2020

CONVOCATOR

 

 Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt, Tanaselea Ion convoacă în şedinţă ordinara Consiliul Local Urecheni în ziua de  24.04.2020 , ora 1400  la sediul Primăriei Urecheni, Sala de sedinte, propunând următoarea ordine de zi :

 1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Urecheni din data de 25.03.2020.
 2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Mai 2020.-initiator primar Tanaselea Ion
 3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea contului executiei bugetului local al comunei  URECHENI pe trimestrul  I  2020 – initiator primar Tanaselea Ion
 4. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Materialele cu privire la Proiectelele de hotarare propuse pot fi puse la dispozitie si consultate de catre domnii consilieri locali in cadrul Compartimentului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni, persoana de contact domnul consilier juridic Ovidiu Axinte.

Dupa consultarea acestor proiecte de hotarare puteti depune amendamente pana in data de 23.04.2020 la Compartimentul juridic.

Proiectele de hotarare au fost transmise spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni:

 

 1.   COMISIA PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT- punctele: 3
 2.   COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENESTI-punctele: 2,3
 3.   COMISIA PENTRU INVATAMINT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT-punctele: 3

 

Primar,

Tanaselea Ion

Minuta sedintei ordinare Martie 2020

 

                                                                           CONSILIUL LOCAL URECHENI

JUDEŢUL NEAMT

Nr 2687/ 25.03.2020

 

MINUTA

 

Sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Urecheni din data de 25.03.2020. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 1.  Hotararea nr 19/25.03.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2020.
 2. Hotararea nr 20/25.03.2020 cu privire la modificarea Hcl Urecheni nr 7 din 11.02.2020 privind aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2020.
 3. Hotararea nr 21/25.03.2020  privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” .
 4. Hotararea nr 22/25.03.2020 privind utilizarea fondului de rezerva  si asigurarea resurselor financiare necesare cheltuielilor ocazionate de prevenirea si combaterea infectiilor cu noul Coronavirus (Covid-19).

 

 

 

 

                                                                                         secretar general UAT Urecheni,

                                                                                                    Axinte Ovidiu

 

Informare

                                                          

R  O  M  Â N  I  A

COMUNA URECHENI

PRIMAR

                                  Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005,

 

 

 

                                                                                          INFORMARE

privind prorogarea termenelor de plata  a impozitelor si taxelor locale.

 

In conformitate cu prevederile OUG nr 29/18.03.2020 privind unele măsuri economice şi fiscal-bugetare, aducem la cunostinta persoanelor fizice si juridice urmatoarele:

 

 1. In anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, prevazut pentru plata primei rate a impozitelor pe cladiri/teren/mijloace de transport, se proroga pana la data de 30 iunie inclusiv.
 2. In anul 2020, termenul de 31 martie inclusiv, pentru acordarea bonificatiei de 10% ( pentru plata cu anticipatie a impozitelor pe cladiri/teren/mijloace de transport pentru intregul an) stabilita de consiliul local, se proroga pana la data de 30 iunie inclusiv.
 3. Se suspenda sau nu incep masurile de executare silita prin poprire a creantelor bugetare, cu exceptia executarilor silite care se aplica pentru recuperarea creantelor bugetare stabilite prin hotarari judecatoresti pronuntate in materie penala.
 4. Masurile de suspendare a executarii silite prin poprire asupra sumelor urmaribile reprezentand venituri si disponibilitati banesti se aplica, prin efectul legii, de catre institutiile de credit sau tertii popriti, fara alte formalitati din partea organelor fiscale.
 5. Pentru obligaţiile fiscale scadente începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă şi neachitate până la încetarea măsurilor prevăzute de prezentul articol nu se calculează şi nu se datorează dobânzi şi penalităţi de întârziere conform <LLNK 12015     0952 2N1   0 61>Codului de procedură fiscală, aprobat prin Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare.

 

 

Primar,

Tanaselea Ion

                                                                                                                                    

Masuri COVID -19 Agenti economici

                                                 MASURI COVID-19 AGENTI ECONOMICI

 

 

 

 Triajul epidemiologic zilnic al personalului din sectorul de alimentaţie publică;

 Instruirea personalului angajat referitor la măsurile de prevenire a infecţiei cu noul Coronavirus COVID -19.

Afişarea la loc vizibil a măsurilor de prevenire a infecţiilor respiratorii acute şi a infecţiei cu noul Coronavirus COVID-19;

Accesul in incinta societatii a unui numar maxim de persoane, in functie de suprafata incintei, cu respectarea distantei de minim 2 m intre persoane.

Persoanele sa nu stationeze mai mult de 10 min in incinta societatii

Interzicerea cu desavarsire  a comercializarii bauturilor alcoolice si nonalcoolice “la pahar”  in Magazinele mixte.

Se suspenda activitatea societatilor care au ca obiect de alimentatie publica

( Bar, cafenea, discoteca)

 

 

Presedinte CLSU

Primar

Tanaselea Ion

Mesaj cetateni

 

 

MESAJ CATRE CETATENI

 

 

In contextul evolutiei situatiei epidemologice create de raspandirea virusului Coronavirus, facem apel catre toti cetatenii comunei care cunosc, vecini, rude, cunostinte intoarse recent din zonele afectate sau au intrat in contact cu aceste persoane, sa comunice numele acestora autoritatilor responsabile, la numerele de telefon:

 1. APEL UNIC DE URGENTA  112
 2. 0233/210524-DISPECERAT DIRECTIA DE SANATATE PUBLICA PIATRA NEAMT
 3. 0233/784.005 PRIMARIA COMUNEI URECHENI

 Pentru sanatatea noastra si a celor din jur, recomandam limitarea iesirilor in spatiile publice aglomerate.

 

 

 

 

Primar.

Tanaselea Ion

Dispozitie convocare sedinta ordinare Martie 2020

         

                                                                       R  O  M  Â N  I  A

                                                                   COMUNA URECHENI

                                                                                PRIMAR

           Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005, e-mail primăria_urecheni@yahoo.com

 

 

 

 D I S P O Z I T I A NR 87

Din 16.03.2020

      privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Urecheni

 

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;

 In temeiul prevederilor art. 133 alin (1), art  134 alin.(1), lit a), si ale art. 137 alin.(2) din OUG nr 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

 Art.1.  Se convoaca  Consiliul local Urecheni in sedinta ordinara la data de 25.03.2020 , ora  1400, la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Urecheni din data de 28.02.2020.
 2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Aprilie 2020.-initiator primar Tanaselea Ion
 3. Proiect de hotarare cu privire la modificarea Hcl Urecheni nr 7 din 11.02.2020 privind aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2020.-initiator primar Tanaselea Ion
 4. Proiect de hotarare  privind retragerea Municipiului Roman din cadrul Asociației de Dezvoltare Intercomunitară Aqua Neamț și modificarea Actelor Statutare ale Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ”AQUA NEAMŢ” .-initiator primar Tanaselea Ion
 5. RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL PAVEL MIHAI
 6. RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL SPATARIU GHEORGHE
 7. RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL TANASELEA IOAN
 8. RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL ALEXANDROAIA DOINITA
 9. RAPORT DE ACTIVITATE CONSILIER LOCAL LIVADA FANICA
 10. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Art.2. Materialele cu privire la Proiectele de hotarari propuse pot fi puse la dispozitie si consultate de catre domnii consilieri locali in cadrul Compartimentului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni.

Art.3.  Membrii Consiliului local Urecheni sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

Art.4.  Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni:

 1.  COMISIA PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT- punctele: 3,4
 2. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENESTI-punctele: 2,4,
 3.  COMISIA PENTRU INVATAMINT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT-punctele: 4

Art .5. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art .6.  Secretarul general al  comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii.

 

 

        PRIMAR ,                                                        CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                           

      Tanaselea Ion                                             Secretar general UAT Urecheni     

                                                                                             Axinte Ovidiu                                               

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta sedintei extraordinare Februarie 2020

 

                                                                            CONSILIUL LOCAL URECHENI

JUDEŢUL NEAMT

Nr 1093 / 11.02.2020

 

MINUTA

 

 

 

 

Sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Urecheni din data de 11 .02.2020. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 1.   Hotararea Nr 7/11.02.2020 cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2020.
 2.  Hotararea Nr 8/11.02.2020 privind  utilizarea excedentului bugetului local  rezultat la incheierea exercitiului bugetar  al  anului 2019.
 3. Hotararea Nr 9/11.02.2020 cu privire la  aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice  si a programului de achiziţii publice pentru anul 2020.
 4.  Hotararea Nr 10/11.02.2020 privind aprobarea Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal.

 

                                                                                        secretar general UAT,

                                                                                                            Axinte Ovidiu

 

Dispozitie convocare sedinta extraordinara Februarie 2020

 

 

 

 

 

R  O  M  Â N  I  A

COMUNA URECHENI

PRIMAR

                         Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005, e-mail primăria_urecheni@yahoo.com

 

 DISPOZIŢIA NR 53

Din 06.02.2020

privind convocarea Consiliului Local Urecheni, în şedinţă extraordinară, Marti 11 Februarie 2020

 

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;

Potrivit dispoziţiilor art. 134, alin.(1),lit.(a, alin.(4), și alin.(5), art. 196, alin. (1), lit.(b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

D I S P U N E:

 

Art 1 Se convoacă în şedinţă extraordinară, Consiliul Local Urecheni,Marti , 11 Februarie 2020, ora 1400. Ședința va avea loc în sala de sedinte a Consiliului local Urecheni, din sediul Primăriei Urecheni,strada Principala nr 30, Urecheni, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

  Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail precum si in format letric prin polistitii locali din cadrul Compartimentului de politie locala Urecheni.   

          (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

 

Art.3  Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art .4  Secretarul general al  comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii.

 

           PRIMAR ,                                                                     Contrasemneaza,                                                                                                                                          

      Tanaselea Ion                                                       Secretar general UAT Urecheni     

                                                                                                  Axinte Ovidiu                                              

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 53 /06.02.2020

 

 

 

 

 1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Urecheni din data de 30.01.2020.
 2. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea bugetului local consolidat al comunei Urecheni pe anul 2020. Initiator primar Tanaselea Ion
 3. Proiect de hotarare privind  utilizarea excedentului bugetului local  rezultat la incheierea exercitiului bugetar  al  anului 2020.Initiator primar Tanaselea Ion
 4. Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea Strategiei anuale de achizitii publice  si a programului de achiziţii publice pentru anul 2020.Initiator primar Tanaselea Ion
 5. Proiect de hotarare privind aprobarea Regulamentului privind protecţia datelor cu caracter personal.Initiator primar Tanaselea Ion
 6. Informare Comisie pentru probleme de aparare in anul 2019.
 7. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

 

Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni:

 1.  COMISIA PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT- punctele: 2,3,4
 2. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENESTI-punctele: 2,3, 5
 3.  COMISIA PENTRU INVATAMINT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT-punctele: 2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta sedintei ordinare Ianuarie 2020

 

                                                                         CONSILIUL LOCAL URECHENI

JUDEŢUL NEAMT

Nr 790/ 30.01.2020

 

MINUTA

 

Sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Urecheni din data de 30.01.2020. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 1.  Hotararea Nr 1/30.01.2020 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2020.
 2.  Hotararea Nr 2/30.01.2020  cu privire la aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2020 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare.
 3.  Hotararea Nr 3/30.01.2020 cu privire la  aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2020.
 4.  Hotararea Nr 4/30.01.2020 cu privire la  stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț .
 5.  Hotararea Nr 5/30.01.2020  privind  analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru anul 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități.
 6.  Hotararea Nr 6/30.01.2020 cu privire la modificarea si completarea Hcl Urecheni nr 81/21.11.2019.

 

 

                                                                                         secretar general UAT Urecheni,

                                                                                                    Axinte Ovidiu

 

Dispozitie convocare sedinta ordinara Ianuarie 2020

         

             R  O  M  Â N  I  A

              COMUNA URECHENI

                  PRIMAR

           Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005, e-mail primăria_urecheni@yahoo.com

 

 

 

  D I S P O Z I T I A NR 5

Din 22.01.2020

      privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Urecheni

 

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;

 In temeiul prevederilor art. 133 alin (1), art  134 alin.(1), lit a), si ale art. 137 alin.(2) din OUG nr 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

  Art.1.  Se convoaca  Consiliul local Urecheni in sedinta ordinara la data de 30.01.2020 , ora  1400, la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Urecheni din data de 31.12.2019.
 2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Februarie 2020.-initiator primar Tanaselea Ion
 3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Planului de acţiuni sau lucrări de interes local in anul 2020 pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001, privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare. -initiator primar Tanaselea Ion
 4. Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea „Planului de analiză şi acoperire a riscurilor” al comunei Urecheni pentru 2019. -initiator primar Tanaselea Ion
 5. Proiect de hotarare cu privire la  stabilirea salariile de bază pentru funcțiile publice locale, precum şi pentru personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, județul Neamț  . -initiator primar Tanaselea Ion
 6. Proiect de hotarare  privind  analiza stadiului de ȋnscriere a datelor ȋn Registrul Agricol pentru anul 2019 și stabilirea măsurilor pentru eficientizarea acestei activități .-initiator primar Tanaselea Ion.
 7. Proiect de hotarare cu privire la modificarea si completarea Hcl Urecheni nr 81/21.11.2019.-initiator primar Tanaselea Ion.
 8. Raport semestrul II /2019 SVSU Urecheni.
 9. Raport privind analiza capacitatii de aparare impotriva incendiilor si masuri de inbunatatire a acestora pe anul 2019.
 10. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

 

 

Art.2. Materialele cu privire la Proiectele de hotarari propuse pot fi puse la dispozitie si consultate de catre domnii consilieri locali in cadrul Compartimentului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni.

Art.3.  Membrii Consiliului local Urecheni sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

Art.4.  Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni:

 1.  COMISIA PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT- punctele: 5,6,7
 2. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENESTI-punctele: 2,4,
 3.  COMISIA PENTRU INVATAMINT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT-punctele: 3

Art .5. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art .6.  Secretarul general al  comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii.

 

 

 

 

 

 

        PRIMAR ,                                                            Contrasemneaza,                                                                                                                                           

      Tanaselea Ion                                             Secretar general UAT Urecheni     

                                                                                             Axinte Ovidiu                                               

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta sedintei ordinare Decembrie 2019

=

                                                                             CONSILIUL LOCAL URECHENI

JUDEŢUL NEAMT

Nr 8760/ 31.12.2019

 

MINUTA

 

Sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Urecheni din data de 31 .12.2019. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 1.  Hotararea nr 87/31.12.2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2020.
 2.  Hotararea nr 88/31.12.2019 cu privire la  organizarea reţelei şcolare pe teritoriul comunei Urecheni în anul şcolar 2020-2021.
 3.  Hotararea nr 89/31.12.2019 cu privire la anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2019.
 4. Hotararea nr 90/31.12.2019 cu privire la  aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul IV, 2019.
 5.  Hotararea nr 91/31.12.2019  privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local  a deficitului sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2019.
 6. Hotararea nr 92/31.12.2019 cu privire la  mentinerea mandatului acordat prin HCL Urecheni nr46/23.07.2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului .
 7. Hotararea nr 93/31.12.2019 cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2019.
 8. Hotararea nr 94/31.12.2019 cu privire la revocarea HCL Urecheni nr 74/21.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Urecheni.
 9.  Hotararea nr 95/31.12.2019 cu privire la revizuirea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Urecheni.

                                                                                        pentru  secretar general UAT,

                                                                                                                   Axinte Ovidiu

 

Dispozitie convocare sedinta ordinara Decembrie 2019

         

                      R  O  M  Â N  I  A

                        COMUNA URECHENI

                       PRIMAR

           Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005, e-mail primăria_urecheni@yahoo.com

 

 

 

  D I S P O Z I T I A Nr 277

Din 23.12.2019

      privind convocarea in sedinta ordinara a Consiliului local Urecheni

 

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, jud. Neamt;

 In temeiul prevederilor art. 133 alin (1), art  134 alin.(1), lit a), si ale art. 137 alin.(2) din OUG nr 57/03.07.2019 privind Codul administrativ;

 

D I S P U N :

 

  Art.1.  Se convoaca  Consiliul local Urecheni in sedinta ordinara la data de 31.12.2019 , ora  1000, la sediul Primariei Urecheni, Sala de sedinte cu urmatoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei extraordinare a Consiliului local Urecheni din data de 06.12.2019.
 2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Ianuarie 2020.-initiator primar Tanaselea Ion
 3. Proiect de hotarare cu privire la  organizarea reţelei şcolare pe teritoriul comunei Urecheni în anul şcolar 2020-2021. -initiator primar Tanaselea Ion
 4. Proiect de hotarare cu privire la anularea creanţelor fiscale mai mici de 40 lei aflate în sold la data de 31 decembrie 2019 -initiator primar Tanaselea Ion
 5. Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea contului executiei bugetului local al comunei URECHENI pe trimestrul IV, 2019. -initiator primar Tanaselea Ion
 6. Proiect de hotarare  privind aprobarea acoperirii definitive din excedentul bugetului local  a deficitului sectiunii de dezvoltare, pentru anul 2019.-initiator primar Tanaselea Ion
 7. Proiect de hotarare cu privire la  mentinerea mandatului acordat prin HCL Urecheni nr46/23.07.2019 privind acordarea unui mandat special in Adunarea Generala a Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara “AQUA NEAMT” in vederea  exercitarii votului .-initiator primar Tanaselea Ion
 8. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea raportului privind activitatea asistentilor personali desfasurata in semestrul II al anului 2019 .-initiator primar Tanaselea Ion
 9. Proiect de hotarare cu privire la revocarea HCL Urecheni nr 74/21.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Urecheni.-initiator primar Tanaselea Ion
 10. Proiect de hotarare cu privire la actualizarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului local Urecheni.-initiator-primar Tanaselea Ion
 11. Raport de activitate pentru anul 2019 Compartiment politie locala Urecheni
 12. Programarea sedintelor ordinare ale Consiliului local Urecheni pentru anul 2020
 13. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

 

Art.2. Materialele cu privire la Proiectele de hotarari propuse pot fi puse la dispozitie si consultate de catre domnii consilieri locali in cadrul Compartimentului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni.

Art.3.  Membrii Consiliului local Urecheni sunt invitati sa formuleze si sa depuna amendamente asupra proiectelor de hotarari.

Art.4.  Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni:

 1.  COMISIA PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT- punctele:  4,5,6,10
 2. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENESTI-punctele: 2,4,7,9,10
 3.  COMISIA PENTRU INVATAMINT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT-punctele:3,8,10

Art .5. Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art .6.  Secretarul general al  comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii.

 

 

 

 

 

 

        PRIMAR ,                                                                Contrasemneaza,                                                                                                                                           

      Tanaselea Ion                                       pentru  Secretar general UAT Urecheni     

                                                                                             Axinte Ovidiu                                               

                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta sedintei extraordinare decembrie 2019

 

                                                                           CONSILIUL LOCAL URECHENI

JUDEŢUL NEAMT

Nr 8367 / 06.12.2019

 

MINUTA

 

 

 

 

Sedintei extraordinare a Consiliului Local al Comunei Urecheni din data de 06 .12.2019. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 1.  Hotararea Nr 84/06.12.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul 2019.
 2.  Hotararea Nr 85/06.12.2019  privind aprobarea cuantumului lunar al bursei sociale pentru elevii  din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Urecheni, judetul Neamt in anul scolar 2019-2020.
 1.  Hotararea Nr 86/06.12.2019 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”.

 

 

 

                                                                                        pentru  secretar general UAT,

                                                                                                                 Axinte Ovidiu

 

Dispozitie convocare sedinta extraordinara 06.12.2019

 

 

 

 

 

R  O  M  Â N  I  A

COMUNA URECHENI

PRIMAR

           Comuna Urecheni, Judetul Neamț , tel – 0233/784.005, fax – 0233/784.005, e-mail primăria_urecheni@yahoo.com

 

                                   DISPOZIŢIA NR. 269 /05 DECEMBRIE 2019

privind convocarea  Consiliului  Local Urecheni,  în  şedinţă  extraordinară, Vineri, 06 Decembrie 2019

 

Tanaselea Ion primarul comunei Urecheni, judetul Neamt;

Potrivit dispoziţiilor art. 134, alin.(1),lit.(a, alin.(4), și alin.(5), art. 196, alin. (1), lit.(b din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ;

 

 

 

D I S P U N E:

 

Art 1 Se convoacă de îndată, în şedinţă extraordinară, Consiliul Local Urecheni,Vineri, 06 decembrie 2019, ora 1200. Ședința va avea loc în sala de sedinte a Consiliului local Urecheni, din sediul Primăriei Urecheni,strada Principala nr 30, Urecheni, cu ordinea de zi cuprinsă în Anexa nr. 1, care face parte integrantă din prezenta dispoziție.

  Art.2  (1) Materialele înscrise pe ordinea de zi a ședinței vor fi transmise consilierilor locali prin e-mail precum si in format letric prin polistitii locali din cadrul Compartimentului de politie locala Urecheni.   

          (2) Consilierii locali sunt invitați să formuleze și să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri înscrise pe ordinea de zi.

 

Art.3  Prezenta dispoziţie se poate contesta de cei interesaţi la instanţa competentă, în termenul prevăzut de lege.

Art .4  Secretarul general al  comunei Urecheni va asigura ducerea la indeplinire a prezentei dispozitii.

 

           PRIMAR ,                                                             CONTRASEMNEAZA,                                                                                                                                          

      Tanaselea Ion                                       pentru  Secretar general UAT Urecheni     

                                                                                             Axinte Ovidiu                                              

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

Anexa nr. 1 la Dispoziția nr. 269/05.12.2019

 

 

 

 1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Urecheni din data de 21.11.2019.
 2. Proiect de hotarare privind rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul 2019.-Initiator Primar Tanaselea Ion
 1. Proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului lunar al bursei sociale pentru elevii  din învăţământul preuniversitar de stat de pe raza comunei Urecheni, judetul Neamt in anul scolar 2019-2020.-Initiator Primar Tanaselea Ion
 2. Proiect de hotarare privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici a obiectivului de investitii “MODERNIZARE RETEA DE DRUMURI DE INTERES LOCAL, COMUNA URECHENI, JUDETUL NEAMT”.-Initiator Primar Tanaselea Ion
 3. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

Proiectele de hotarari au fost transmise spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni:

 1.  COMISIA PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT- punctele: 1, 2, 3
 2. COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENESTI-punctele: 2,3
 3.  COMISIA PENTRU INVATAMINT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT-punctele: 2,3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minuta sedintei ordinare a Consiliului local Urecheni din 21.11.2019

 

                                                                         CONSILIUL LOCAL URECHENI

JUDEŢUL NEAMT

Nr 8090 / 21.11.2019

 

MINUTA

 

 

 

 

Sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Urecheni din data de 21 .11.2019. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 1.  Hotararea Nr 73/21.11.2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembie 2019.
 2. Hotararea Nr 74/21.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Urecheni.
 3.  Hotararea Nr 75/21.11.2019 cu privire la aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza UAT Urecheni.
 4.  Hotararea Nr 76/21.11.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza UAT Urecheni, care nu se supun inmatricularii.
 5. Hotararea Nr 77/21.11.2019 cu privire la transformarea unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.
 6.  Hotararea Nr 78/21.11.2019 cu privire la  aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Urecheni pe trimestrul III, 2019.
 7.  Hotararea Nr 79/21.11.2019 cu privire la instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Urecheni.
 8. Hotararea Nr 80/21.11.2019 cu privire la aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2020.
 9. Hotararea Nr 81/21.11.2019 cu privire la stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.
 10. Hotararea Nr 82/21.11.2019 cu privire la modificarea HCL Urecheni nr.66 din 19.12.2016 cu privire la atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț.
 11.  Hotararea Nr 83/21.11.2019 privind alocarea unei sume de bani pentru organizarea Pomului de Craciun.

 

 

 

                                                                                        pentru  secretar general UAT,

                                                                                                                Axinte Ovidiu

 

Convocator sedinta ordinara Noiembrie 2019

CONVOCATOR

 

 Primarul comunei Urecheni, judetul Neamt, Tanaselea Ion convoacă în şedinţă ordinara Consiliul Local Urecheni în ziua de  21.11.2019 , ora 1400  la sediul Primăriei Urecheni, Sala de sedinte, propunând următoarea ordine de zi :

 1. Aprobarea Procesului verbal al sedintei ordinare a Consiliului local Urecheni din data de 23.10.2019.
 2. Proiect de hotarare cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Decembie 2019.
 3. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local Urecheni.
 4. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea componentei echipei mobile pentru interventia de urgenta in cazurile de violenta domestica pe raza UAT Urecheni.
 5. Proiect de hotarare cu privire la aprobarea Regulamentului pentru inregistrarea, evidenta si radierea vehiculelor de pe raza UAT Urecheni, care nu se supun inmatricularii.
 6. Proiect de hotarare cu privire la transformarea unor functii publice vacante de executie din cadrul aparatului de specialitate al primarului comunei Urecheni, judetul Neamt.
 7. Proiect de hotarare cu privire la  aprobarea contului executiei bugetului local al comunei Urecheni pe trimestrul III, 2019.
 8. Proiect de hotarare cu privire la instituirea unor facilități fiscale și aprobarea procedurii de anulare a accesoriilor aferente obligațiilor bugetare principale restante la data de 31.12.2018 inclusiv, datorate bugetului local de către contribuabilii de pe raza administrativ teritorială a comunei Urecheni.
 9. Proiect de hotarare cu privire la privind aprobarea inventarierii masei impozabile pentru anul fiscal 2020.
 10. Proiect de hotarare cu privire la stabilirea  impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2020.
 11. Proiect de hotarare cu privire la modificarea HCL Urecheni nr.66 din 19.12.2016 cu privire la atribuirea și încheierea contractului Delegarea prin concesiune a gestiunii unor activități componente ale serviciului de salubrizare a unităților administrativ-teritoriale membre ale Asociației de Dezvoltare Intercomunitară ”ECONEAMȚ”, din Zona 3, județul Neamț.
 12. Diverse: Intrebari, Cereri, Interpelari.

 

 

Materialele cu privire la Proiectelele de hotarare propuse pot fi puse la dispozitie si consultate de catre domnii consilieri locali in cadrul Compartimentului juridic din aparatul de specialitate al primarului comunei Urecheni, persoana de contact domnul consilier juridic Ovidiu Axinte.

Dupa consultarea acestor proiecte de hotarare puteti depune amendamente pana in data de 18.11.2019 la Compartimentul juridic.

Proiectele de hotarare au fost transmise spre avizare urmatoarelor comisii de specialitate din cadrul Consiliului local Urecheni:

 1. COMISIA PENTRU PROBLEME DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA,BUGET-FINANTE,ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL COMUNEI,AGRICULTURA,PROTECTIA MEDIULUI, SERVICII SI COMERT

 

 

 1.    COMISIA PENTRU ADMINISTRATIE PUBLICA LOCALA, JURIDICA, APARAREA ORDINII SI LINISTII PUBLICE SI A DREPTURILOR CETATENESTI

 

 1.  COMISIA PENTRU INVATAMINT,SANATATE, CULTURA, PROTECTIE SOCIALA, ACTIVITATI SPORTIVE SI DE AGREMENT.

 

   

 

Primar,

Tanaselea Ion

Minuta sedintei ordinare din data 23.10.2019

 

                                                                         CONSILIUL LOCAL URECHENI

JUDEŢUL NEAMT

Nr 7421 / 23.10.2019

 

MINUTA

 

 

 

 

Sedintei ordinare a Consiliului Local al Comunei Urecheni din data de 23 .10.2019. În cadrul şedinţei au fost adoptate următoarele hotărâri:

 1. Hotararea Nr 67/23.10.2019 cu privire la alegerea presedintelui de sedinta pentru luna Noiembrie 2019.
 2.  Hotararea Nr 68/23.10.2019 privind rectificarea bugetului local al comunei Urecheni pe anul 2019.
 3. Hotararea Nr 69/23.10.2019 cu privire la actualizarea Planul anual al achizitiilor publice.
 4. Hotararea Nr 70/23.10.2019  privind aprobarea vânzării prin încredințare directa a unui teren intravilan in suprafața de 1302 mp din localitatea Urecheni ,aparținând domeniului privat al comunei Urecheni , județul Neamt domnului Tanaselea Marius  – proprietar al construcțiilor.
 5.  Hotararea Nr 71/23.10.2019  privind  asocierea Consiliului Local al comunei Urecheni, judeţul Neamț  cu Asociaţia Sportivă “ZORILE” Urecheni. 
 6. Hotararea Nr 72/23.10.2019 cu privire la completarea HCL Urecheni nr  59/19.09.2019 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 8 din 17.02.2006 privind înființarea, organigrama și numărul de personal ale Serviciului Voluntar pentru Situații de Urgență al comunei Urecheni, Județul Neamț.

 

 

 

                                                                                        pentru  secretar general UAT,

                                                                                                              Axinte Ovidiu